Ochrana osobných údajov

ZDRAVKO s.r.o. (prevádzkovateľ internetového obchodu zdravko-eshop.sk) si váži dôvery svojich členov a zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas spoločnosti ZDRAVKO s.r.o., na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej i našej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie

- ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies

- cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach zdravko-eshop.sk. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na zdravko-eshop.sk a dokončiť objednávku on-line.

Nástroj/cookies Čo zbiera alebo spracováva? Za akým účelom?
Google Analytics trackovanie Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.
Google Analytics remarketingové publiká Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Segmentovanie návštevníkov, opätovné oslovenie pomocou Google AdWords platformy.
Google AdWords remarketingový pixel Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach. Remarketingové kampane v AdWords.
Facebook like/share tlačidlá Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Umožňuje likes a shares na FB nástenke návštevníka, optimalizácia FB kampaní.
Facebook remarketingový pixel Údaje o vykonaných objednávkach, čo si zákazníci zakúpili alebo vložili do košíka, v akej hodnote, frekvencia nákupov, LTV, použitie zľavových kódov, voľba dopravy a platby, údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Optimalizácia a vyhodnocovanie FB kampaní, remarketingové kampane.
Heuréka Badge certifikovaný obchod - overené zákazníkmi Hodnotenie obchodu na Heureka.sk, optimalizácia Heureka kampaní
Mailchimp – zápis do newsletteru E-mail E-mailové kampane
Tracking script (remarketing v DoubleClick) Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia, videné produkty, produkty vložené do košíka, zakúpené produkty a ďalšie. Remarketingové kampane v sieti DoubleClick a na priamo skúpených mediálnych plochách.

Informácie, ktoré nám sami poskytnete

- k tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.zdravko-eshop.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet pri dokončení objednávky, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou e-mailu. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa. Prihlásený zákazník nemôže meniť údaje vo svojom účte. Prosím napíšte nám na zdravko@zdravko-pomocky.sk a radi tieto zmeny na požiadanie urobíme alebo opravíme za Vás

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
 • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. 

Spracovanie osobných údajov prebieha  na strane spoločnosti ZDRAVKO s.r.o.

Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

 • Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky GLS a Slovenská pošta
 • Poskytovateľ účtovného software a informačného systému Money S3, ktorý slúži na spracovania objednávok: Solitea Slovensko, a.s., účtovného a ekonomického softwaru Omega, KROS, a.s.
 • Webové stránky www.zdravko-eshop.sk vytvorené spoločnosťou Webnode AG, Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug Switzerland
 • Marketingová spoločnosť, ktorá vytvára a zasiela newslettre - Riešenia, spol. s r.o., Mestská 10, 831 03 Bratislava 3
 • Internetová aplikácia smartsupp.sk, ktorá nám umožňuje s Vami chatovat online, keď ste na našich stránkach - Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Česká republika
 • Internetová aplikácia mailchimp.sk, pomocou korej sú vytvárané newslettre - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti;
 • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb (napr. Google);

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od spoločnosti ZDRAVKO s.r.o. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva
 • Požadovať kópiu týchto údajov
 • Požadovať presnosť týchto údajov
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti ZDRAVKO s.r.o. vymazanie údajov. Vymazanie bude vykonané pokiaľ nebude v rozpore so zákonom, alebo oprávneným záujmom ZDRAVKO s.r.o., o čom bude žiadateľ vyrozumený.
 • Vzniesť námietku proti oprávnenému záujmu spoločnosti ZDRAVKO s.r.o.
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou ZDRAVKO s.r.o.

Udelenie súhlasu pre marketingové oslovenie

Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

 1. V závere objednávky zvolí dobrovoľne možnosť prihlásenia pre odber noviniek (NEWSLETTER). Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnená. Používateľ nie je nijakým spôsobom profilovaný a jediný údaj, ktorý sa prenáša do systému spracujúceho emailové adresy a odosielajúce pripravené ponuky je emailová adresa. Záznam neobsahuje ďalšie údaje a ani ďalšie profilovanie osoby. Svoj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie. Odkaz na odhlásenie obsahuje každý prijatý email s ponukou. Taktiež je možné kontaktovať priamo ZDRAVKO s.r.o. na zdravko@zdravko-pomocky.sk
 2. Prihlási sa na stránkach https://www.zdravko-eshop.sk/ k odberu newslettra vyplnením svojich údajov a v rámci prihlásenia potvrdí súhlas so spracovním osobných údajov.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám. Dáta nie sú verejné. Dáta sú zabezpečené a chránené - šifrované. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované. Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé.

Na osobné údaje využívané pri oslovovaní emailovými ponukami platia všetky zásady ochrany osobných údajov, vrátane všetkých práv.

Účely a doby spracovania osobných údajov

1/plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb: osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 
2/ zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku - doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky; 
 
3/ marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. - doba spracovania: po dobu marketingovej akcie. 
 
4/ dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.); - daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 
4/ plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 
5/ oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa: účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený; 
 
6/ oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení - doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky; 
 
7/ zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky
 
Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: