Zoznam skratiek odbornosti lekárov

ALG  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická imunológia a alergológia

AGG  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore algeziológia

ANG  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore angiológia

CCH    lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore cievna chirurgia

DER  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore dermatovenerológia

DIA   lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

END  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore endokrinológia

ENP  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia

FON  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore foniatria

GER  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore geriatria

GIT  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia

GYN  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore gynekológia a pôrodníctvo

CHI  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia, detská chirurgia

INF  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore infektológia pediatrická infektológia

INT  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo

NEU  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia

         pediatrická neurológia

ONK lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická onkológia

         radiačný onklóg 

         pediatrická hematológia a onkológia

         onkológia v chirurgii

         onkológia v urológii

         onkológia v gynekológii

OPR  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédická protetika

OPH  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia

         pediatrická oftalomológia

ORN  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia

          */ s certifikátom akreditovaného pracoviska na predpisovanie načúvacích prístrojov

ORL  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia

ORT  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia

         pediatrická ortopédia

PCH  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore plastická chirurgia

REU  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore reumatológia

RHB  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

STO  lekár stomatológ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť  predtým nadstavbovom, t.č. špecializovanom odbore

         stomatológia

         čeľustná ortopédia

         maxilofaciálna chirurgia

         detská stomatológia

TRA

UCH  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore úrazová chirurgia

TRN  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore pneumológia  a ftizeológia

URO  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore urológia

          pediatrická urológia

RL   zdravotnícka pomôcka sa uhrádza na základe zdravotného poistenia len po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: