Všetko o krvnom tlaku

Základné pojmy zrozumiteľne

Krvný tlak a obeh

Srdce sa neustále sťahuje a povoľuje, v priemere sa tak stane 70 – 80x za minútu. Tomu hovoríme srdcový tep. Srdce pumpuje krv cez cievy, a tým vytvára tlak – krvný tlak. Jeho silu najlepšie zmeriame na hlavnej tepne vychádzajúcej zo srdca, aj preto krvný tlak meriame práve na ramenách. Namerané hodnoty sa udávajú v milimetroch ortuťového stĺpca – napríklad 125/80 mmHg.

Systolický tlak

Prvé a tiež dôležitejšie číslo označuje krvný tlak, ktorý je v ramenných tepnách vo chvíli srdcového sťahu (úderu). Odráža silu, s akou srdce pracuje a pumpuje krv do tepien.

Diastolický tlak

Diastolický tlak je krvný tlak vo chvíli, keď je srdce, naopak, povolené a nasáva do seba neokysličenú krv (v období medzi údermi). Diastolický tlak tiež priamo odráža stav tepien. Jeho hodnota tak vo väčšine prípadov stúpa s pribúdajúcim vekom.

Hypotenzia

Ako sa prejavuje nízky tlak

·         Únavou a ospalosťou

·         Závratmi

·         Omdlievaním

 

Hypertenzia

Ako sa prejavuje vysoký tlak

·         Bolesťami hlavy

·         Nadmerným potením

·         Búšením srdca

 
 

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: